Kế hoạch khẩn cấp
  • Kế hoạch khẩn cấp

Đừng để thua corona, kế hoạch BBQ (kế hoạch giảm giá sử dụng kinh doanh lưu trú ở Hiroshima)

(Ghi chú)
Sản phẩm này là một chương trình giảm giá chỗ ở, sử dụng dự án hỗ trợ kinh doanh lưu trú tại thành phố Hiroshima.
Thông thường 40.000 yên (đã bao gồm thuế) sẽ được trả 10.000 yên mỗi người mỗi đêm.
Giới hạn đặt phòng qua điện thoại hoặc đặt phòng trực tiếp qua email. Hãy chắc chắn nói với chúng tôi rằng bạn đã thấy "thất bại Konona, kế hoạch BBQ" của HP.
Plan Kế hoạch này chỉ có thể được sử dụng vào tháng 7 và tháng 8 năm 2020.
Tại thời điểm nhận phòng, liên hệ với người tiêu cực sẽ được xác nhận bằng "ứng dụng xác nhận liên hệ" của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.
Nếu bạn trở thành một người tích cực, chúng tôi sẽ từ chối chỗ ở. Tôi sẽ hoàn trả phí.
Plan Kế hoạch này không thực hiện BBQ vào những ngày mưa.